Strona/Blog w całości ma charakter reklamowy, a zamieszczone na niej artykuły mają na celu pozycjonowanie stron www. Żaden z wpisów nie pochodzi od użytkowników, a wszystkie zostały opłacone.

Jakie są dostępne instrumenty finansowe?

Inwestor otrzymuje dostęp do całego szeregu instrumentów finansowych

Jakie są dostępne instrumenty inwestycyjne finansowe?

Inwestowanie nie ogranicza się tylko i wyłącznie do takich instrumentów finansowych jak akcje czy obligacje. Wręcz przeciwnie – mamy obecnie do dyspozycji kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt różnych metod inwestowania. Poszczególne rozwiązania różnią się między sobą pod kątem poziomu ryzyka, stopnia płynności itp. Rzecz jasna, nie oznacza to, że powinniśmy inwestować we wszystkie z dostępnych rozwiązań. Warto jednak zdawać sobie sprawę z tego, jakie są możliwości. .

Jakie są dostępne instrumenty inwestycyjne finansowe?

Jak już wspomnieliśmy, możliwości tych jest naprawdę wiele – od tradycyjnych instrumentów począwszy, na alternatywnych formach alokowania kapitału skończywszy. Nie jesteśmy w stanie opisać w jednym tekście wszystkich dostępnych rozwiązań. Mimo to spróbujemy poświęcić nieco miejsca tym spośród instrumentów, z których korzysta się szczególnie często.

Akcje

Jednym z najpopularniejszych – mimo upływu lat – instrumentów inwestycyjnych są akcje spółek notowanych na giełdzie. Te papiery wartościowe stanowią część kapitału danej spółki, co oznacza, że ich aktualni posiadacze (określa się ich mianem akcjonariuszy) mogą partycypować w zyskach poprzez prawo do otrzymywania dywidendy. Ponadto, inwestorzy mają prawo do udziału w WZA – Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy… choć oczywiście trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że drobny inwestor nie będzie miał zauważalnego wpływu na podejmowane decyzje.

Oprócz dywidendy, która nie jest przecież wypłacana przez wszystkie spółki, możliwa jest spekulacja na wartości akcji, tzn. kupno ich po określonej cenie, a następnie – sprzedaż po wyższym kursie.

Obligacje

Obligacje to tzw. dłużne papiery wartościowe. Jako takie, obligacje mogą być emitowane przez państwa (o. skarbowe), prywatne przedsiębiorstwa (o. korporacyjne), a nawet jednostki samorządu terytorialnego (o. komunalne); cel, dla którego podmioty te decydują się na emisję obligacji, pozostaje taki sam: pozyskanie kapitału. Obligacje są kupowane przez inwestorów, którzy po określonym w prospekcie emisyjnym czasie otrzymają odsetki w określonej wysokości. Z jednej strony obligacje to niższe ryzyko w porównaniu z akcjami, z drugiej zaś – nie tak atrakcyjna rentowność.

Pozostałe rodzaje instrumentów finansowych

Wiele uwagi w tym tekście poświęciliśmy akcjom oraz obligacjom. Nie powinno to nikogo dziwić, ponieważ właśnie one są najbardziej znanymi metodami inwestowania. Na nich jednak możliwości alokowania kapitału wcale się nie kończą. Wręcz przeciwnie, wśród rozwiązań, na które warto zwrócić uwagę, znajdują się także np. fundusze ETF, których kurs ma za zadanie odzwierciedlać zmiany bazowych instrumentów finansowych, w tym np. indeksów giełdowych.

To wciąż jeszcze nie wszystkie możliwości, ponieważ inwestorzy otrzymują dostęp do takich rozwiązań jak np.:

  • kontrakty terminowe i opcje,
  • waluty wirtualne (kryptowaluty),
  • nieruchomości inwestycyjne,
  • surowce (np. indeksy ropy naftowej czy zbożowe),
  • waluty,
  • dzieła sztuki, samochody,

oraz wiele innych.

ℹ️ ARTYKUŁ SPONSOROWANY